Er inskickade LOK-ansökan kan ha raderats

Under sommaren upptäckte Riksidrottsförbundet ett fel i registreringen av aktiviteter som bedrevs under januari månad. Felet är korrigerat och alla aktiviteter för våren 2023 registreras nu korrekt. För att korrigera felet tvingades de dock radera alla ansökningar som skickats in fram till 4 augusti.

På grund av detta uppmanar de nu alla föreningar att logga in i IdrottOnline för att kontrollera och säkerställa att ansökan om LOK-stöd är inskickad. Om er ansökan raderats måste ni skicka in en LOK-stödsansökan på nytt. Sista ansökningsdag är 25 augusti.

Observera att ovanstående även gäller om ni tidigare fått bekräftelse att ansökan varit inskickad eller godkänd.

Så här kontrollerar ni er ansökan
Logga in på login.idrottonline.se, klicka på LOK och sen Ansökan. På den sidan ser ni om ni har någon inskickad ansökan eller inte. Om det inte finns någon inskickad ansökan där så måste ni se till att skicka in er LOK-stödsansökan för VT 2023 senast den 25 augusti.

Kontakt vid frågor
Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta Riksidrottsförbundet via e-post till lok@rfsisu.se eller telefon 08-699 61 50 (knappval 3).

Läs mer om LOK-stödet här.

Sandra Svanberg 23-08-21