Förbundsstyrelsens beslut gällande arvoden och ersättningar


Utifrån beslut som fattats av förbundsstyrelsen under 2023 gällande arvoden och ersättningar, så har synpunkter inkommit. Ett underlag har arbetats fram i förbundet för att förbundsstyrelsen ska kunna ta ställning till hur ärendet ska hanteras vidare. 
 
2024-01-20 har förbundsstyrelsen beslutat att, till förbundsmötet 2024, lägga en proposition rörande arvoden och ersättningar. Förbundsstyrelsen har beslutat att stå fast vid tidigare fattat beslut gällande arvoden och ersättningar fram till förbundsmötet 2024, för att behålla den beslutade likvärdigheten mellan dansdisciplinerna. 
 
Förbundet kommer bjuda in till möten för dialog gällande propositionen. Den 20 april får förbundets högsta instans, förbundsmötet, besluta om propositionen. 

Välkommen att kontakta kansli vid frågor, kansli@danssport.se

 

Information gällande tävlingsverksamheten inom BRR samlas på följande sida:
https://www.danssport.se/nyheter/information-om-arvoden-och-ersaettningar-brr-taevlingar/aevlingsverksamhet/

 


 

Sandra Svanberg 24-01-21