Förening - sök projektmedel omgång 2

Ansökningsperiod 2 är tillgänglig att söka mellan 21 maj - 16 juni 2024. Alla föreningar som betalt sin medlemsavgift för 2024 är välkomna att skicka in en ansökan. Besked ges 26 juni.

Projektmedel som finns att söka är följande;

Finns medel kvar efter ansökningsperiod 2 öppnas möjligheten upp igen mellan 2 juli och 15 september 2024.

Vid frågor kring projektstöd kontakta oss på kansliet kansli@danssport.se 

Ida Kvist 24-05-20