Förening - sök projektmedel omgång 3

Ansökningsperiod 3 är tillgänglig att söka mellan 2 juli - 15 september 2024. Alla föreningar som betalt sin medlemsavgift för 2024 är välkomna att skicka in en ansökan. Besked ges senast 30 september.

Projektmedel som finns att söka är följande;

Vid frågor kring projektstöd kontakta oss på kansliet kansli@danssport.se 

Ida Kvist 24-07-03