Föreningarnas nya hemsidor

Föreningarnas hemsidor släcks ner i Idrottonline den 31 december och det är febril aktivitet i många föreningar, för att få den nya hemsidan på plats i tid. Förbundet har valt att hjälpa till i det arbetet. 

Många föreningar har stort fokus på sociala medier, i sin informationsgivning till dansare. Andra har en mer omfattande hemsida som utgångspunkt för sin verksamhet. Många har redan bytt från Idrottonline, till ett annat alternativ och en del är fortfarande aktiva på de tidigare hemsidorna. 

Efter utredning av alternativa lösningar, som vi som förbund kan bidra med i processen, togs ett hemsidepaket fram i samarbete med leverantören HiQ. Det är ett kostnadseffektivt och supportvänligt erbjudande, där hjälp med att sätta upp hemsidan i en Wordpress-mall, enligt föreningens önskemål ingår. Det underlättar föreningens egna arbetet för att nå målet - en hemsida som representerar den dansverksamhet som bedrivs. 

Obs! Priserna som uppges i presentationerna är exklusive moms.

Information har mejlats ut och presenterats i nyhetsbrev, men vi vill än en gång lyfta detta erbjudande. 

Hela processen sköts av HiQ och er kontaktperson på HiQ är Tina Degerstedt. Ni når henne på: tina.degerstedt@hiq.se

  • Svenska Danssportförbundet
  • dans
  • danssport
  • hemsida
  • digital utveckling
  • Idrottonline
  • Riksidrottsförbundet
  • HiQ
Sandra Svanberg 22-11-07