Föreningsenkät 2024

Just nu genomför Svenska Danssportförbundet en undersökning bland medlemsföreningarna i syftet att följa upp verksamhetens mål samt medlemsföreningarnas behov och utveckling. 

Varför är föreningens medverkan viktig?
Som en del av idrottsrörelsen och tillsammans med övriga idrottsförbund jobbar Svenska Danssportförbundet för att uppnå de idrottsliga övergripande målen som är satta. För år 2024–2025 består verksamhetsinriktningen av fem utvecklingsresor (se nedan) och omfattar 12 mål som anger hur Svensk Danssportförbundet ska utvecklas. För att kunna mäta oss mot målen behöver vi veta mer om det arbete och de insatser som görs i våra medlemsföreningar.

Det är viktigt att veta hur medlemsföreningarna upplever förbundet och hur föreningarna arbetar för att nå de övergripande idrottsliga målen. Dina svar är viktigt och kommer att ge Svenska Danssportförbundet viktig information om hur förbundet kan förbättra och säkerställa att vi tillsammans når målen.

Vem har fått enkäten?
Enkäten är anonym och har gått till varje enskild medlemsförening och den mejladress vi har registrerad för föreningen. Undersökningen tar cirka 10–15 minuter att besvara och den går att besvara fram till den 16 februari 2024.

Vi hoppas ni har tiden att besvara denna undersökning.

_________________________________________________

Utvecklingsresor

Den moderna föreningen engagerar och attraherar
Inkluderande idrott för alla
Jämställdhet för en framgångsrik idrott
En ny syn på träning och tävling
Ett stärktledarskap

Ida Kvist 24-02-07