Föreningsrapporten i Idrottonline har öppnat

Nu har föreningsrapporten öppnat i Idrottonline och sista datum för att uppdatera föreningens medlemsstatistik är den 31 december 2023.

Varför ska föreningen rapportera?

För att föreningen ska få rösträtt vid det årliga Förbundsmötet ska medlemsregistret vara inläst senast 31 december varje år.

På förbundsmötet 2021 togs beslut om att föreningar som inte lämnar in medlemsstatistik i Idrottonline innan sista datumet gått ut varje år kommer att få en dubblerad verksamhetsavgift. Detta på grund av att denna information från varje medlemsförening är av yttersta vikt för Svenska Danssportförbundet, då bidrag och stöd från Riksidrottsförbundet bl.a. baseras på denna statistik.

Läs om Förbundsmötet 2024


Viktigt att tänka på!

Det är viktigt inför varje att år, att rensa i medlemsregistret så att det bara är aktiva medlemmar som finns med. Om tidigare medlemmar fortfarande finns kvar, kommer de att finnas med i medlemsstatistiken, vilket kan göra att föreningen får för hög verksamhetsavgift.

Uppgifter till medlemsregistret importeras enkelt från t.ex. ett Excelark och kan lika enkelt exporteras från registret på samma sätt. Ur medlemsregistret är det också lätt att ta fram e-postlistor och skriva ut adressetiketter. Adresserna uppdateras regelbundet via samkörning med SPAR-registret som har folkbokföringsadresserna.

För de föreningar som använder dans.se är det möjligt med automatisk uppdatering av registret i Idrottonline, den automatiska uppdateringen sker varje natt.


Hjälpande länkar & manualer:

Läs mer om Idrottonline här på hemsidan

Manualer för IdrottOnline

www.idrottonline.se

Öppna föreningens IdrottOnline-sida

Föreningar som ännu inte har lösenord till IOL fyller i ett aktiveringsformulär på:
http://www.idrottonline.se under support ->aktivera IdrottOnline.


Välkommen att kontakta kansliet vid frågor: kansli@danssport.se

 

  • Svenska Danssportförbundet
  • Vi är svensk dansport
  • Idrottonline
  • föreningsrapport
  • Riksidrottsförbundet
Sandra Svanberg 23-11-15