Förtydligande gällande ryska och belarusiska idrottare inom Svenska Danssportförbundet

Med anledning av ärende gällande ryska och belarusiska idrottare, har RIN (riksidrottsnämnden) återförvisat ärendet till Svenska Danssportförbundet, för ny prövning. Förbundsstyrelsen har överlagt med Riksidrottsförbundet, förbundets juridiska kommitté samt förbundets verksamhetsområde Standard, Latin & Tiodans. Förbundsstyrelsen fattade på tisdagskvällen, den 25 oktober, ett beslut om ett förtydligande av tidigare beslut från 2022-05-26 om vad som gäller för ryska och belarusiska idrottare inom Svenska Danssportförbundet.

Svenska Danssportförbundet följer riktlinjen inom svensk idrottsrörelse, beslutad av Riksidrottsförbundet, vilken innebär att ryska och belarusiska idrottsutövare inte får delta på internationella tävlingar.

Svenska Danssportförbundet kommer inte heller att godkänna ny nationell licens för ryska och belarusiska idrottare, så länge riktlinjen gäller.

  • Svenska Danssportförbundet
  • Danssport
  • Dans
Sandra Svanberg 22-10-27