Gemensam föreningsaktivitet med hjälp av Återstartsstöd

Föreningarna Delsbo DK, DK Faxe Söderhamn och DK Glada Hudik i Hälsingland, arrangerade tillsammans ledarutveckling i sin region, i syfte att vända den negativa trend som pandemin orsakat.

De tre föreningarna insåg att deras behov av ledarutveckling var snarlik och formade en skräddarsydd heldags-dansworkshop för ett 20-tal ledare, tillsammans med dansinstruktören och DSF-utbildaren Martin Unnebro. Workshopen genomfördes i Hudiksvall, hos Glada Hudik.

Återstartsstödet från Svenska Danssportförbundet och RF/SISU finansierade samtliga omkostnader för utbildaren, lunch till samtliga deltagare samt lokalkostnaden. Föreningarna planerar för fler workshops.

Har din förening en liknande idé för att bjuda in önskade dansare, tränare eller utbildare att hålla en workshop hos er? Kontakta då Jens Johansson på förbundskansliet: jens.johansson@danssport.se

 

Sandra Svanberg 22-10-08