Höjd milersättning

I november informerades om att regeringen har lagt fram ett förslag gällande höjning av den skattefria bilersättningen (milersättningen), då kostnaden för att köra med egen bil har ökat kraftigt under det senaste året.

Den skattefria bilersättningen (milersättning) har nu ändrats från 18,50 till 25 kronor per mil. Grunden till befintlig bilersättning har varit att den ska vara den skattefria ersättningen som gäller i Sverige. Svenska Danssportförbundet följer beslutet.

Daniel Blomqvist 23-03-03