Idrottare får hjälpmedel i ansökningsprocessen för medicinsk dispens

(Information från Antidoping Sverige)
För att en idrottares ansökan om medicinsk dispens ska kunna godkännas krävs först att ett komplett medicinskt underlag skickas in. Nu finns stöd att få genom nya checklistor - för sex olika diagnoser. 

Reglerna om medicinsk dispens har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott. 

WADA:s framtagna checklistor, som nu är översatta till svenska, ska fungera som stöd för idrottsutövare och behandlande läkare i ansökningsprocessen. De ger en snabb översikt på den medicinska dokumentation, som kan krävas för att en dispensansökan ska anses komplett och för att dispenskommittén ska kunna ta ett beslut. 

– Det är för idrottsutövarnas skull, som checklistorna är framtagna. Så att det blir tydligt vad vi behöver för dokumentation. Sen finns det också olika kriterier för att en medicinsk dispens ska bli beviljad. Även om idrottsutövaren inkommer med tillräckligt med underlag, kan en ansökan trots det få avslag. Det är viktigt att idrottare förstår att de måste invänta beslutet, säger Linda Singdén som handlägger dispensansökningar innan de skickas vidare till dispenskommittén. 

Läs mer på Antidoping Sveriges hemsida:
https://www.antidoping.se/om-oss/nyheter/nyheter/idrottare-faar-hjaelpmedel-i-ansoekningsprocessen-foer-medicinsk-dispens/?utm_campaign=cmp_3030640&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

Sandra Svanberg 23-06-01