Internationellt anpassade regler för Boogie Woogie

Sedan många år har Svenska Danssportförbundet och dess verksamhetsområde för BRR brottats med att kombinera den svenska synen på bra Boogie Woogie och att ha ett bedömnings- och regelsystem som är i linje med det internationellt fastställda.

Efter en insats från några av VO BRR:s examinatorer ledda av David Borg och praktiskt arbete i VO BRR har sedan oktober ett nytt reglemente med internationellt anpassade regler för Boogie Woogie funnits publicerade. Dessa började gälla från årsskiftet och det är snart dags för första tävlingarna där dessa gäller.

Ändringarna har i praktiken relativt liten påverkan på bedömning och regler. De internationellt anpassade reglerna gäller endast högsta öppna klass i åldersgrupperna Junior, Vuxen och 35+, dvs. idag BWJB, BWVA, BW35B. Övriga klasser behåller tidigare regelverk. De konkreta skillnaderna blir att:

- det svenska reglementet refererar avsnitt i WRRC Boogie Woogie Regulations avseende beskrivning av dansen och reglerna

- ett nytt bedömningsprotokoll införs som är lika det som WRRC använder

- långsam runda införs även i åldersgruppen 35+ på GP och Mästerskap

För dansare i dessa klasser kommer alltså regler och akrobatikbegränsningar enligt WRCC:s regler att gälla.

Detaljerna beskrivs i Tävlingsreglemente BRR avsnitt B6.2.3 och B10.5.9.
Reglementet kan läsas här

Bedömningsprotokollen har implementerats i Vote4Dance och beskrivningen av dessa finns i WRRC:s reglemente, som det refereras till.

Foto: Renata Kaleta

Sandra Svanberg 23-02-14