Kompetensstatsning inom verksamhetsområdet Standard, Latin & Tiodans

Nya krafter är invalda för att bidra till den höga nivå på arbetet.

Det är tidigare vice ordförande i förbundsstyrelsen Tony Irving, Cecilia Lazar och Sanja Streuli som ska addera än mer driv i arbetet. Sedan tidigare har vi ordförande Sven Hämberg, Jura Borowski och Claus Wodstrup.

Verksamhetsområdena är grunden för all grenspecifik verksamhet inom Danssportförbundet och ska sköta både det dagliga arbetet och verka för samt möta behov av utveckling. Tävling, träning och utbildning är sakområden där det behöver finnas en väl fungerande och kvalitetssäkrad verksamhet, då verksamheten är en del av helheten. De olika delarna ska fungera både ur ett internationellt, nationellt såväl som regionalt och lokalt perspektiv. Arbetet inom verksamhetsområdet ska innebära ett stöd till dansare, föreningar och SDF. Verksamhetsområdet, tillsammans med kansliet, tillgodoser de behov som föreningar och dansare har.

Då danssporten befinner sig i kontinuerlig utveckling kommer en aktualiseringsprövning alltid att påverka antal verksamhetsområden och inriktning för dessa områden.

Aktuella verksamhetsområden är:

  • VO Standard, Latin och Tiodans (SLT)
  • VO Bugg och Rock’n’Roll (BRR)
  • VO Disco och Performing arts (DP)
  • VO Hiphop (HH)
  • VO Linedance (LD)
  • VO West Coast Swing (WCS)

Kontaktuppgifter:

Sandra Svanberg 23-05-15