Med anledning av Kjell Rasks bortgång

Det är med sorg som Svenska Danssportförbundet har tagit emot beskedet att Kjell Rask har gått bort.

Kjell var en av förbundets mycket engagerade och hängivna eldsjälar, med en lojalitet gentemot förbundet och dansen. Ända fram till december 2023 fortsatte han att vara aktivt engagerad i sitt uppdrag.

Kjell blev en del av dansgemenskapen genom sin dotter Elin, som dansade Bugg och Tiodans i Varbergs Sportdansklubb vid slutet av 90-talet. Även om han själv aldrig var tävlingsdansare, var han en ovärderlig förälder och en betydelsefull medlem av klubben tillsammans med sin fru Barbro.
När dottern valde att avsluta sin danskarriär, fortsatte Kjell att engagera sig i olika ideella uppdrag inom föreningen och senare inom flera områden inom förbundet.

Kjell var en nyckelfigur som ansvarade för DansTV och ledde de flesta av sändningarna. Under den utmanande pandemin lade han ner otaliga timmar för att möjliggöra digitala tävlingar, vilket inkluderade att säkerställa funktionen av alla inskickade dansvideos. Hans lugn och styrka under stressiga situationer var en förebild för oss alla. Inför sändningar då tekniken ibland strulade, kunde övriga i teamet känna stressen krypa på, medan Kjell satt lugnt med sin kaffekopp och löste problemen. Under de avslutande sändningarna skötte han sin roll hemifrån.

Utöver sitt arbete med DansTV var Kjell även aktiv i verksamhetsområdet Standard, Latin & Tiodans, där han ansvarade för media samt inom verksamhetsområdet marknadsföring och kommunikation.
Kjell kommer att vara saknad av många inom danssporten.Sandra Svanberg 24-01-16