Ny utbildningsportal under utveckling

Vi utvecklar en helt ny utbildningsportal inom Svenska Danssportförbundet, där vi samlar allt som rör utbildning och där du som går utbildningar, enkelt kommer kunna följa din egen utbildningsresa. Portalen är en garant för att utbildningarna håller den höga kvalité som ger dig rätt förutsättningar i de roller du väljer.

För oss är det viktigt att erbjuda möjlighet till utveckling genom fortbildning. Rörelse och ledarskap, i en pedagogisk inramning är grunden i vårt utbildningsarbete. Det kommer finnas ett brett utbud inom flera av våra verksamheter, där du själv kan välja varierande inriktningar beroende på intresse.

Under utvecklingsperioden är delar av informationen borttagen från hemsidan. Om ni har frågor om utbildning, så kontaktar ni oss på kansliet, så vi kan hjälpa er under den tid som informationen är knapphändig: kansli@danssport.se

Vi ser fram emot att lansera portalen!

Sandra Svanberg 23-07-07