Ny utmärkelse - Årets Unga Ledare!

Vem vill du nominera?

I januari 2023 beslutade Danssportförbundet att bilda Ungdomskommittén. Den har som syfte att stärka unga ledares roll inom förbundet genom att öka deras kunskap och inflytande i danssportens styrande rum på alla nivåer. Kommittén ska även fungera som en rådgivande entitet i den konceptuella utformningen och utvecklingen av barn- och ungdomsdansen inom förbundet. 

Nu finns även en ny utmärkelse - Årets Unga Ledare i Svenska Danssportförbundet!
Utmärkelsen delas ut vid det årliga Förbundsmötet, som i år äger rum den 19-21 april på Scandic Infra City i Stockholm.

 Allmänna kriterier för Årets Unga Ledare

- Ledaren är mellan 15 – 25 år.
- Ledaren är en förebild som motiverar och inspirerar andra i sin närhet genom att se andras
framgångar och utmaningar.
- Ledaren är engagerad i sin förening eller inom Svenska Danssportförbundet. Ledaren kan
vara engagerad som tränare, funktionär, styrelsemedlem, inom
utbildningar/event/arrangemang eller liknande.

Specifika kriterier för Årets Unga Ledare 2023

- Ledaren agerar för en tryggare och mer inkluderande danssport.
- Ledaren behandlar och värderar alla lika. Ledaren har ett inkluderande synsätt.
- Ledaren sprider en positiv känsla som smittar av sig på ledarens omgivning.

Nomineringen (ansökningsblankett) ska vara kansliet tillhanda senast den 1 mars 2024, med tillhörande eventuella bilagor man vill bifoga, för att styrka sin motivering samt en bild på ledaren som nomineras.
Mejla din nominering till: kansliet@danssport.se

Om utmärkelsen Årets Unga Ledare och ansökningsblankett
Om Ungdomskommittén och Ung Danssport
Om Förbundsmötet 2024

  • Svenska Danssportförbundet
  • Vi är svensk dansport
  • Danssport
  • Ung Danssport
  • Ungdomskommittén
  • Unga ledare
  • Förbundsmötet
Sandra Svanberg 24-01-10