Nytt tävlingsreglemente för Standard & Latin, Tiodans - gäller från 15 augusti

Justeringar i det nya tävlingsreglementet för Standard & Latin, Tiodans.

Paragraf T4.2 Mästerskapstävlingar:
- SM i Senior Standard, Latin och Tiodans
- JSM och SM i Solo Standard, Latin och Tiodans

Paragraf T5 Åldersgrupper:
- Tillägg av åldersklassen Grand Senior fr o m 55 år, yngsta minst 50 år

Paragraf T7.2 Uppflyttning till högre klass:
- Från E-klass till D-klass 2 uppflyttningspoängFrån
- D-klass till C-klass 4 uppflyttningspoäng

De dansare som idag har 2 resp 4 uppflyttningspoäng kommer att flyttas till D resp C-klass.

 

Daniel Blomqvist 22-06-28