Paradans-projektet besökte Special Olympic Games

Paradans-projektet tar ett nytt steg genom att besöka Special Olympic Games i Malmö. Special Olympics är en internationell organisation som genomför nationella och internationella tävlingar för idrottare med intellektuell funktionsnedsättning.

Spelens inramning är att alla har en plats vilket bland annat säkerställs genom att tävlingarna inleds med divisionering så att de tävlande får möta mottagare på samma nivå. Alla deltagare erbjuds också hälsoundersökning och samtal om hälsa, eftersom fysisk och psykisk ohälsa är mycket vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än normalbefolkningen.

Projektledare Anja och kommittéledamot Zanna deltog på en idrottskonferens med Parasportförbundet och andra specialidrottsförbund, exempelvis gymnastik och tennis.

Samtidigt besökte vår GS Thomas spelen via en annan konferens. I höst kommer samtalen med Special Olympics starta med målet att dans ska finnas med bland idrotterna nästa gång det är dags för nationella sommarspel.

Daniel Blomqvist 22-06-27