Reglemente för Disco & Performing Arts

Kommande nya reglementet för Disco & Performing Arts är publicerat på hemsidan. Reglementet börjar gälla 2023-02-02.

Reglementet kan läsas här

Sandra Svanberg 22-11-02