Riksidrottsförbundets riktlinje gällande ryska och belarusiska idrottsutövare

Kriget i Ukraina påverkar oss alla på olika sätt och nu verkar Ryssland trappa upp aggressionerna än mer. Det är viktigt att Svenska Danssportförbundets föreningar påminns om och följer Riksidrottsförbundets riktlinje, gällande ryskt och belarusiskt deltagande.

Utdrag från Riksidrottsförbundet:
RF råd till SF gällande ryska och belarusiska idrottsutövare som är barn och ungdomar och som vill delta vid tävlingar, cuper i Sverige. Rysslands, med stöd av Belarus, krig mot Ukraina är en exceptionell situation, som resulterat i att EU och flera andra stater beslutat om omfattande och långtgående sanktioner.

Riksidrottsförbundet, tillsammans med de nordiska idrottsförbunden, har uttryckt ett gemensamt starkt fördömande av Rysslands krig mot Ukraina (februari 2022). IOK har i februari gått ut med en rekommendation om att ryska och belarusiska idrottare inte ska få delta på internationella tävlingar. Värt att notera är att denna rekommendation enbart gäller internationella tävlingar och omfattar således inte nationella tävlingar. Riksidrottsförbundet har ställt sig bakom denna rekommendation.

Läs mer om RF:s bedömning av huruvida barn och ungdomar (under 18 år) som representerar rysk eller belarusisk förening/klubb ska få delta i utbyten, matcher och tävlingar i Sverige på RF:s hemsida.

Vid frågor, kontakta:
Marie Denitton, Samordnare Internationellt arbete, marie.denitton@rfsisu.se
Malin Träff, Barn-och ungdomsansvarig, malin.traff@rfsisu.se

Sandra Svanberg 22-09-27