Rock You 2 bjöd in till inspirationsdag för Buggledare

I lördags genomförde Katrineholm-föreningen Rock You 2, en inspirationsdag tillsammans med utbildare Håkan Thorsell och ett flertal dansföringar från närliggande regioner. Totalt deltog ett 30-tal föreningsledare av olika nivå.  

Målsättningen med dagen var att ge en inblick i uppdraget att vara danskursledare, inspirera till fortsatt utbildning samt skapa diskussion mellan föreningarna, för pedagogiska tips och idéer.  

Dagen blandade teori med praktik, vad som skiljer pedagogik och tekniskt utförande (dansstilar), vad vi tror motiverar medlemmar till att fortsätta dansa samt en massa skratt på dansgolvet.  

Tack vare föreningarnas återstartsstöd kunde dagen subventioneras och göra det möjligt för fler att delta. Håll nu utkik efter danskursledarutbildningar och liknande workshops som denna under 2023.

Tack till Rock You 2 för ett fantastiskt värdskap och arrangemang! 

  • Svenskadanssportförbundet
  • Danssport
  • dans
  • Utbildning
  • Återstartsstöd
  • workshop
  • inspiration
  • Rock you 2
Sandra Svanberg 22-11-21