Sök stöd för "Prova-På"-aktiviteter inom Paradans

Nu erbjuder vi 5 medlemsföreningar inom Svenska Danssportförbundet, att få stöd till att starta upp Paradans.

Stödet innefattar att vi tillsammans med er som förening förbereder och genomför en "Prova-På"-dag. Vi står för kostnaderna och stöttar med de resurser ni behöver. 

Erbjudandet
Stödområdet Paradans bistår med stöd till er för att genomföra ett prova på-tillfälle under 2023.

Stödet innefattar följande delar:
• Planering av aktiviteten så att den passar utifrån era förutsättningar
• Marknadsföring
• Lån av ledare/stöttning till era ledare
• Ekonomiskt stöd för att täcka kostnader

Ni förbinder er att:
• Vara med i planeringsarbetet
• Vara med på prova på-dagen med minst en ledare
• Genomföra minst ett danstillfälle under hösten – antingen en träningsdag eller starta mer
regelbunden verksamhet.

Hur gör ni?
Kontakta oss på parasport@danssport.org och berätta vilken verksamhet ni tänkt er. Var tydlig med
att ange kontaktperson och hur vi når er. Räkna med att vi återkommer inom en vecka och att ni
behöver vara tillgänglig för planeringsmöte ganska omgående efter att ni ansökt.

Stödet fördelas utifrån principen först till kvarn och sista dag att ansöka är 31 augusti.

Frågor besvaras på ovanstående adress av Peter Magnusson Sedig, ansvarig för föreningsstöd och
rekrytering.

Inbjudan (pdf)

Sandra Svanberg 23-06-15