Svenska Danssportförbundets ordförande har avgått

Svenska Danssportförbundets ordförande Tina Sturesson har med omedelbar verkan från och med 2024-03-03, av personliga skäl, valt att avgå som Svenska Danssportförbundets ordförande. 

Tillförordnad ordförande blir därmed Karolina Filipsson och vid konstituerande möte så valdes Judith Martinez Åkesson till tillförordnad vice ordförande.

Förbundsstyrelsen tackar Tina Sturesson för hennes tid och engagemang inom Svenska Danssportförbundet.


Kontakt
Thomas Jansson
Generalsekreterare
Tel: +46 70 626 33 55
thomas.jansson@danssport.se 

Karolina Filipsson
Tillförordnad ordförande
Tel: +46 70 300 86 23
karolina.filipsson@danssport.se 

Ida Kvist 24-03-04