Uppdaterad information om Återstartsstöd

Återstartsstödet är ett föreningsstöd via Riksidrottsförbundet för att starta upp föreningsverksamhet efter pandemin. Nedan följer de möjligheter och kriterier som avser återstartsperioden nov 2022-okt 2023.

Syftet med stödet är att stimulera till en återstart av föreningarnas verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att föreningarna ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Medel beviljas för verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, inte som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Föreningar som fått stöd och inte återrapporterar i tid eller inte förbrukar hela bidraget är återbetalningsskyldig.

Föreningen kan söka stöd för aktiviteterna:
- Rekrytera ledare eller aktiva
- Motivera tränare, ledare eller aktiva

Samlad information om Återstartsstödet hittar ni här

Ni är alltid välkomna att kontakta kansliet med era frågor, mejla till kansli@danssport.se

Sandra Svanberg 22-11-09