Utbildning: Introduktion för domare i Hiphop

Svenska Danssportförbundets verksamhetsområde för Hiphop genomför ytterligare en introduktionsutbildning för domare i Hiphop.

Målgrupp: 
Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till domare i Hiphop och fyller minst 18 år under året. Du ska ha kunskaper i danser så som Hiphop, Popping, Locking och House på en hög nivå. Det innebär inte att du måste ha tävlat, men du ska ha varit verksam i dans, din egen eller andras, på en nivå där du måste kunna identifiera och resonera kring dansstilarna. Det innebär bland annat hur dem utförs, grundtekniker, musikorientering och dess kvalitéer.

Aktiva tävlingsdansare i högsta klass kan påbörja domarutbildning. 

Datum:
 
Söndag 11 september

Tid: 
Kl. 16:00 - 19:00

Skriftligt prov: 
Kl. 19:00-20:30

Var: 
Digitalt

Utbildare och examinator: 
Victor Henriksson - Landslagskapten för Team Sweden Hiphop, Styrelseledamot i förbundsstyrelsen, Domare i Hiphop samt verksam i verksamhetsområdet för  Hiphop. Driver dansföreningen VDA Dansstudio i Göteborg.

Kostnad: 
400:-/person inkl. examination 

Innehåll:
- Presentation av DSF och Code of Conduct   
- Genomgång av tävlingssystem och reglemente
- Genomgång av de olika dansstilarna inom disciplinen Hiphop  
- Genomgång av bedömningssystem och vote4dance 
- Genomgång och diskussioner kring bedömning utifrån bedömningskriterierna  
- Praktiska övningar med videobedömning 
- Teoretiskt prov inklusive videobedömning     
  
Examination:
Examination består av skriftligt prov inklusive videobedömning, samt sidobedömning under våren. Vid godkänd examination är man godkänd för att döma R-klasser (Rekrytering och Rising star) i Hiphop.
För att bibehålla din domarbehörighet ska du delta på, av DSF anordnade, domarseminarier minst vartannat år.

Anmälan:
Anmälan sker via länken, på dans.se:

https://dans.se/dsf/shop/?event=167370 

Välkomna!

Daniel Blomqvist 22-08-22