Utbildning: Tävlingskontrollant i DBFS & Part

Verksamhetsområde Disco & Performing art bjuder in samtliga Tävlingskontrollanter för uppdatering samt 
N-domare i DBFS och Part och tävlingsledare för utbildning till tävlingskontrollant inom Disco & Performing arts.

Verksamhetsområde Disco & Performing arts ser ett behov av fler tävlingar i olika storlekar och 
former för våra dansare, därför behöver vi utbilda fler ansvariga på alla områden för tävlingsarrangemang.

Tävlingskontrollant
En tävlingskontrollant på tävling arbetar tillsammans med tävlingsledaren. Ansvarar för att 
 kontrollera att regler följs av tävlande, föreningar, domare och arrangör. Meddelar, dokumenterar och följer upp varningar, för protokoll och rapporterar till VO. Tävlingsledarens “högra hand” och bollplank om beslut behöver tas på plats.

Målgrupp:
Tidigare behöriga tävlingskontrollanter samt alla behöriga N-domare i DBFS och Part samt 
 behöriga tävlingsledare för DBFS och Part som förväntas ha bra koll på tävlingssystemet och 
 reglementet i de olika disciplinerna i Disco och Performing arts.


Innehåll:
Genomgång av vad uppdraget som tävlingskontrollant innebär inför en tävling, under 
 tävlingsdagen och efter en tävling. Demonstration av tävlingskontrollantens protokoll samt 
 varningsformulär som ska användas på tävling. Exempel på vanliga situationer att hantera under en tävlingsdag.

Uppdatering/Utbildningen genomförs digitalt via Microsoft teams. 


Plats:
Digitalt. Länk till Teamsmöte skickas ut inför utbildningen

Tid:
Fredag 14 Oktober kl 18:00-19:30

Pris:
Bekostas av VO DiscoPart.

Utbildare:
Judith Martinez Åkesson
(Landslagskapten för Team Sweden Disco & Performing art, medlem i förbundsstyrelsen och verksam i förbundets verksamhetsområde Disco & Performing art).

Anmälan:
vo-discopart@danssport.org senast 10/10
Ange namn och den mailadress som Teams-länken ska skickas till!

För att behålla sin behörighet som Tävlingskontrollant ska man delta på digital uppdateringsträff minst vartannat år för att tävlingskontrollanter för hålla sig 

uppdaterad, gå igenom eventuella regeländringar, ändringar av rutiner mm.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
Verksamhetsområde DiscoPerforming arts genom Judith Martinez Åkesson

DBFS - DiscoBritishFreestyleSlowdance 
Part - Performing arts

Daniel Blomqvist 22-08-21