Utbildning: Tränare British Freestyle och Slowdance Steg 1

NYA DATUM!
Utbildningen riktar sig till nuvarande och tidigare aktiva dansare, samt ungdomar och vuxna med danskunskap som vill bli ledare/tränare i British Freestyle och/eller Slowdance på grundläggande nivå. Man ska fylla minst 16 år under det året man påbörjar utbildningen. Aktiva tävlingsdansare ska tävla på N-nivå.

Mål
Deltagaren ska ha deltagit aktivt samtliga tre utbildningsdagar. Efter genomförd kurs ha grundläggande kunskap i ledarskap, skadeförebyggande träning och grundteknik i aktuell dansstil. Deltagaren ska kunna planera och genomföra skadeförebyggande uppvärmningar, övningar och danskombinationer till kurser och tävlingsträning på grundläggande nivå.

Examination    
Deltagaren ska ha deltagit aktivt samtliga tre utbildningsdagar. Om man sedan tidigare deltagit på första utbildningsdagen (om man exempelvis har gått Disco steg 1 tidigare) behöver man inte delta på den igen. Skriftlig examination genomförs gemensamt vid en digital träff. Undervisningsprov genom att deltagaren undervisar en grupp elever på hemmaplan som examinator ser i realtid digitalt. Vid behov kompletteras ytterligare undervisningsprov på samma sätt.

För godkänd examination ska deltagaren visa pedagogisk förmåga att leda och undervisa. Deltagaren ska kunna planera övningar och danser i British Freestyle och Slowdance i rätt anpassad nivå för barn, Nybörjare och Rekrytering.
Karaktär, grundsteg och grundteknik ska tydligt förmedlas.
Deltagaren ska visa grundläggande kunskap om skadeförebyggande träning.

Utbildningen genomförs över tre dagar

Arrangör:
Sportdansklubben Dansverkstan, Tidaholm, Svenska Danssportförbundet

Kursavgift: 
3500:-

Avgiften inkluderar examinationer samt lunch och fika under utbildningsdagarna. Stöd för kursavgift finns att söka i idrott-online för föreningarna.
Ett stöd som kan sökas för detta ändamål är: Ny syn på träning Utbildning/fortbildning av ledare. Är ni osäkra på hur ni gör ansökan kan ni kontakta Danssportförbundets kansli kansli@danssport.se så hjälper de er.

Anmälan
Anmälan via denna länk:
https://dans.se/sdkdvt/shop/?event=155572&info=1
Sista anmälningsdag: 20 Augusti

Boende:
Boende inkluderas ej i priset.

Mat:
Kostnaden inkluderar fika och lunch alla utbildningsdagarna.

 

UTBILDNINGS INNEHÅLL

Dag 1 - Teoretisk dag

Datum: Lördag 27 augusti Kl 10-18
Plats: Tidaholm, Forshallen lilla idrottssalen
Utbildare: Frida Lundström

 1. Ledarskap (värdegrund, pedagogik, motivation och psykologi)
 2. Basfys, skador och rehabilitering
 3. Passets beståndsdelar (uppvärmning, nedvarvning, avslappning)
 4. Träningsplanering

Dag 2 – British Freestyle och Slowdance praktisk dansdag

Datum:
Lördag 17 September kl 11-18
Plats: Tidaholm, Forshallen lilla idrottssalen
Utbildare: Siren Hermansen, Norge

 1. Grundteknik, grundsteg och karaktär British Freestyle
 2. Musik och koreografi British Freestyle
 3. Grundteknik, grundsteg och karaktär Slowdance
 4. Musik och koreografi Slowdance

Dag 3 - British Freestyle och Slowdance praktisk dansdag

Datum: Söndag 18 September kl 10-17
Plats: Tidaholm, Forshallen lilla idrottssalen
Utbildare: Siren Hermansen, Norge

 1. Terminologi och repetition av steg och moment
 2. Pedagogik och undervisning
 3. Tävlingssystem och reglemente

För de praktiska dansdagarna används boken Freestyle Dance by Anna Jones!


Examination

Examinator: Judith Martinez Åkesson

1. Fredag 25 September kl 18:00 skriftligt prov
Deltagarna bjuds in till digitalt möte på Zoom eller Microsoft Teams och alla deltagare gör provet samti- digt.

2. Datum för undervisningsprov efter överenskommelse för varje deltagare med examinator. Undervisningsprov ska genomföras under hösten 2022.

Daniel Blomqvist 22-07-19