Utbildning: Tränarutbildning Performing arts Steg 1

Utbildningen riktar sig till nuvarande och tidigare aktiva dansare, samt ungdomar och vuxna med danskunskap och/eller erfarenhet av att undervisa i Jazz, Modernt/Contemporary eller Balett på grundläggande nivå. Man ska fylla minst 16 år under det året man påbörjar utbildningen 

Mål
Deltagaren ska ha deltagit aktivt samtliga tre utbildningsdagar. Efter genomförd kurs ha grundläggande kunskap i ledarskap, skadeförebyggande träning och grundteknik i aktuell dansstil. Kunna särskilja tekniker och stilar som ryms inom området Performing arts. Deltagaren ska kunna planera och genomföra skadeförebyggande övningar samt danskombinationer till kurser och tävlingskoreografier på grundläggande nivå.

Ansökningskrav
Den sökande skall ha en bakgrund inom Performing Arts, antingen som tävlande eller utbildad danskursledare samt skall vara över 16 år eller under året fylla 16 år.

Examination
Deltagaren ska ha deltagit aktivt samtliga tre utbildningsdagar. (Om man tidigare deltagit på första utbildningsdagen i en Disco steg 1- utbildning behöver man inte delta på den utbildningsdagen igen.) Skriftlig examination genomförs gemensamt vid en digital träff.
Undervisningsprov genom att deltagaren undervisar en grupp elever på hemmaplan som examinator ser i realtid digitalt.  Vid behov kompletteras ytterligare undervisningsprov på samma sätt.

För godkänd examination ska deltagaren visa pedagogisk förmåga att leda och undervisa. Deltagaren ska kunna planera övningar och danser i Performing arts i rätt anpassad nivå för barn, Nybörjare och Rising star. Modernt- respektive jazzkaraktär, grundsteg och grundteknik ska tydligt förmedlas. Deltagaren ska visa  grundläggande kunskap om skadeförebyggande träning.

Arrangör: Mevalin, Norrtälje, Svenska Danssportförbundet

Kursavgift: 3500:- betalas till Mevalin bg senast 13 augusti

Inklusive examinationer samt lunch och fika under utbildningsdagarna på Mevalin. 
Stöd för kursavgift finns att söka i idrottOnline för föreningarna.
Ett stöd som kan sökas för detta ändamål är: Ny syn på träning Utbildning/fortbildning av ledare.

Är ni osäkra på hur ni gör en ansökan så kan ni alltid kontakta Danssportförbundets kansli: kansli@danssport.se

Anmälan
Anmälan och information kontakta: Eva Mevalín eva@mevalin.se 
Ange namn, födelseår, vilken förening du tillhör och kort vilken erfarenhet du har av jazz och/eller modernt

Sista anmälningsdag: 13 augusti

Boende: Boende inkluderas ej i priset.

Mat: Kostnaden inkluderar fika och lunch alla dagarna som utbildning sker på plats i Mevalins lokaler.


UTBILDNINGS INNEHÅLL

Dag 1 - Modernt/Contemporary praktisk dansdag
Datum: Lördag 20 Augusti kl 10-18
Plats: Mevalin, Norrtälje
Utbildare: Violeta Kazic

1. Grundläggande grundteknik-/steg Modernt/contemporary
2. Teknikövningar och diagonaler Modernt/contemporary
3. Grundläggande tävlingskoreografi Modernt
4. Tävlingskategorin Show

Dag 2 - Jazz praktisk dansdag
Datum: Söndag 21 Augusti kl 10-17
Plats: Mevalin, Norrtälje
Utbildare: Anna G Jansson

1. Grundläggande grundteknik-/steg Jazz
2. Teknikövningar och diagonaler Jazz
3. Grundläggande tävlingskoreografi Jazz 
4. Tävlingskategorin Show

Dag 3 Teoretisk dag
Datum: Lördag 27 Augusti Kl 10-18
Digitalt: Zoom eller Microsoft Teams
Utbildare: Frida Lundström

1. Ledarskap (värdegrund, pedagogik, motivation och psykologi)
2. Basfys, skador och rehabilitering
3. Passets beståndsdelar (uppvärmning, nedvarvning, avslappning)
4. Träningsplanering

Examination
Examinator: Judith Martinez Åkesson

1. Söndag 25 September kl 18:00 skriftligt prov på innehållet utbildningsdag 3.
Deltagarna bjuds in till digitalt möte på Zoom eller Microsoft Teams och alla deltagare gör provet samtidigt i digitalt formulär.

2. Datum för undervisningsprov efter överenskommelse för varje deltagare med examinator. 
Undervisningsprov ska genomföras under hösten 2022 eller senast våren 2023.

Daniel Blomqvist 22-07-14