Verksamhetsområde BRR förstärker sin kommitté

Svenska Danssportförbundets största gren och verksamhetsområde (VO) är Bugg och Rock n Roll (BRR) och nu är det dags att fylla på med fler resurser.

Sedan en tid tillbaka har nuvarande kommittéordförande Kristoffer Viström aviserat att han vill lämna ordförandeposten i verksamhetsområdet och fokusera mer på utbildningsfrågor inom förbundet. I samband med det har Förbundsstyrelsen och valberedning arbetat med rekrytering och översyn av hela kommittén och genomför nu flera justeringar. 

Under onsdagskvällen fattade styrelsen beslut som innebär att Jimmy Karlsson och Katharina Nilsson kommer in och förstärker verksamhetsområdet tillsammans med Tomas Nilsson, Erik Engel och Kristoffer Viström. Man kommer att använda Ida Kvist från Danssportförbundets kansli som sammankallande fram till att gruppen gemensamt arbetat fram en ny ansvarsfördelning i kommittén.

Styrelsen har tidigare initierat framtidsprojekt för Bugg och Dubbelbugg, där både Katharina och Jimmy, som ingår i projektgruppen genomfört testtävlingar med mycket positivt bemötande från dansarna. I januari fattade förbundsstyrelsen beslut om att framtidsprojektets förslag till nytt tävlingssystem i bugg och dubbelbugg skall införas från och med hösten 2023. Katharina och Jimmys kompetenser kommer på ett bra sätt komplettera övriga kompetenser som redan finns i verksamhetsområdet.

Samtidigt beslutar förbundsstyrelsen att entlediga Thomas Nilefalk som lämnar uppdraget i verksamhetsområdet. Förbundsstyrelsen och danssporten tackar Thomas för hans goda insatser.

Thomas har verkat i Svenska Danssportförbundet under drygt 15 år, några år i förbundsstyrelsen, men hela tiden engagerad inom VO BRR där han också under långa perioder varit ordförande. Flera stora omställningar och framsteg har skett under Thomas tid och listan på funktioner, reglementen och tävlingssystem kan göras lång. Han har exempelvis medverkat vid införande av den svenska version av de internationella tävlingsreglerna i Boogie Woogie, nuvarande R/N-tävlingssystem och c-klass.

Thomas har en stor insikt och erfarenhet av att skriva, formulera regler, beskrivningar och begrepp och har i många fall agerat problemlösare i kniviga situationer och är en kompetens som säkerligen kommer till nytta även framöver.

Med det nya teamet på plats i VO BRR tillsammans med den nya verksamhetsinriktningen som förbundsstyrelsen kommer att presentera på förbundsmötet ser vi fram emot en fortsatt positiv utveckling inom BRR-grenarna och Danssporten de kommande åren.

Sandra Svanberg 23-02-24