Verksamhetsområde Standard, Latin & Tiodans informerar om nytt projekt

Viktig information från VO-SLT till er föreningar som bedriver Standard, Latin och Tiodans.

Projekt dubblering för dansare i A-klass inom Standard och Latin på samma tävling

VO-SLT har beslutat att fr o m 2023-09-01 starta ett projekt som innebär att Par och Solo i A-klass på en och samma tävling kan, om man så önskar, även dansa i en annan åldersklass enligt följande:

 • Junior A får dansa i Youth A, dvs en åldersgrupp högre
 • Youth A får dansa i Adult A, dvs en åldersgrupp högre
 • Senior A får dansa i Adult A, dvs en åldersgrupp lägre
 • Grands Senior A får dansa i Senior A, dvs en åldersgrupp lägre

 • Deltagande måste ske i den ordinarie åldersklassen på tävlingen för att få möjlighet att även deltaga i en åldersgrupp högre/lägre
 • Rankingplacering tilldelas enbart i den egna ålderskategorin.
 • Ytterligare startavgift erläggs för deltagande i den extra åldersklassen.


Till exempel: Om en arrangör åsatt startavgiften till det idag högsta tillåtna beloppet gäller följande:

 • För Par/Solodansare som väljer att deltaga i sin ordinarie åldersklass i enbart Standard eller Latin är startavgiften 250 kr/person.
 • För Par/Solodansare som väljer att deltaga i sin ordinarie åldersklass i både Latin och Standard är startavgiften 400 kr/person.
 • För Par/Solodansare som väljer att även deltaga i en högre/lägre åldersklass än sin ordinarie i enbart Standard eller Latin är startavgiften 250 kr./person extra
 • För Par/Solodansare som väljer att även deltaga i en högre/lägre åldersklass i både Latin och Standard är startavgiften 400 kr/person extra

Projektet utvärderas efter SM 2024.

-------------------------

Förlängning av projekt för dansare att dansa både Par och Solo på samma tävling

Projektet om att tillåta dansare att deltaga både i Par och Solo på samma tävling som gällt under tiden (sep 2022 – maj 2023) är nu avslutat och har enligt VO-SLT fallit väl ut. VO-SLT har därför beslutat
att under tävlingssäsongen september 2023 till maj 2024 fortsätta tillåta deltagande både i Par och Solo.

 • Separata uppflyttningspoäng kommer att tilldelas i Par respektive Solo.
 • Ytterligare startavgift erläggs för deltagande i både Par och Solo.
 • Projektet utvärderas i maj 2024 och förhoppningen är att möjligheten att få dansa både i Par och Solo kommer att permanentas därefter.

Till exempel: Om en arrangör åsatt startavgiften till det idag högsta tillåtna beloppet gäller följande:

 • För par som väljer att endast dansa Standard eller Latin är startavgiften 250 kr/person
 • För par som väljer att dansa både Standard och Latin är startavgiften 400 kr/person

 • För solodansare som väljer att endast dansa Standard eller Latin är startavgiften 250 kr.
 • För solodansare som väljer att dansa både Standard och Latin är startavgiften 400 kr.

Dansare som dubblerar, dvs dansar både i par och solo på samma tävling betalar således dubbel startavgift 500 kr (2x250 kr) för en gren, Standard eller Latin och 800 kr (2x400kr) för start i både Standard och Latin.

-------------------------

Duo

VO-SLT har beslutat att inte genomföra några tävlingar i Duo under tävlingssäsongen 2023/2024. Samkönade konstellationer får i stället tävla som Par där Par definieras som ”två personer som dansar tillsammans och där en av dansarna för och den andra dansaren följer”.

 

Vid frågor kring informationen vänligen vänd er direkt till VO-SLT genom följande mejladress vo-slt@danssport.org 

Sandra Svanberg 23-08-15