Viktiga dagar med internationell dansidrottspolitik

Efter tre intensiva dagar på plats i Madrid med möten, förhandlingar, information och påverkansarbete, ser vi att Sverige och Svenska Danssportförbundet har en roll att spela i det internationella arbetet för att idrotten ska vara öppen, transparent och demokratisk i alla led.

Det delegationen tar med sig hem, är arbetet som görs inom ramen för Trygg idrott även i de internationella förbundet. Satsningen på Breakingen mot OS i Paris 2024 och förhoppningsvis Los Angeles 2028 som utvecklas mycket positivt. Arbetet med etiska frågor, inte minst inom bedömning, kommer att få nytt fokus och bra verktyg. Bra är att bedömningssystemen utvecklas kontinuerligt för att säkerställa en rättvis och säker bedömning. Hållbarhetsfrågorna börjar ta större plats. World DanceSport Federation (WDSF) är medlemmar i Special Olympic Games, något att också arbeta vidare med på sikt för svenska förbundet och inte minst nya insikter och kontakter som skapats.

Viktigt för Sverige var också att visa på den gemensamma ståndpunkten Svenska Danssportförbundet tagit genom Riksidrottsförbundet, SOK och SPK uttalande i Ryssland- Ukraina - frågan. Sverige tillsammans med andra länder lyckades inte stoppa öppnandet för deltagande men förbundet markerades ståndpunkten klart med inlägg på de olika årsmötena.
En framgång för både Svensk idrott och fortsatt arbete med etiska frågor var omval av Thomas Eriksson, ordförande Internationella Innebandyförbundet, som ledamot i WDSF Etiska Kommitté.
- Sammanfattningsvis kan vi säga att även om allt gick inte som vi hoppats markerade där vi kunde och påverkade så långt det gick. Demokrati betyder att det inte alltid blir som man hoppats eller vill, säger Lena Arvidsson. Det gäller bara att ta nya tag och fortsätta påverka och det brukar ta tid.
- Vi har många bra erfarenheter med oss tillbaka till vår svenska dansvardag och har fått en ännu bättre bild av vad och hur vi kan fortsätta och stärka vårt viktiga internationella arbete, säger förbundsordförande Tina Sturesson. En bra helg med erfarenheter, kontaktskapande och demokratiarbete för länderna, medlemmarna, dansen och alla dansare så alla ska kunna delta på lika villkor.

Bild:
Från vänster - Judith Martinez Åkesson, Cecilia Lazar, Tina Sturesson, Lena Arvidsson

Sandra Svanberg 23-06-12