Första domarutbildningen genomförd för dansgrenar med rullstol

I slutet av februari genomförde Svenska Danssportförbundet, med hjälp av World Para DanceSport, förbundets första domarutbildning i dans med rullstol.

Utbildare Mari Carmen utbildade gruppen i allt från grunderna till klassindelningar och bedömningskriterier. Utbildningen avslutades med att prova på bedömning, utifrån de nya kunskaperna.
Utbildningen består av två delar och deltagarna kommer nu göra hemuppgifter och "provdöma" på egen hand, inför nästa utbildningstillfälle den 17 april. 

De dansgrenar som har rullstolsklass är Bugg, Performing arts (Freestyle), Standard och Latin. Under våren kommer dansgrenar med rullstol att dyka upp på tävlingar för första gången. Ibland som uppvisning, och ibland som tävlingsgren.
Är du som tävlingsarrangör intresserad av att få med en eller flera rullstolsgrenar? Mejla till parasport@danssport.org så ser vi om det det är genomförbart.

Det första utbildningstillfället är inspelat och du som redan är domare inom Svenska Danssportförbundet, kan anmäla dig till att gå utbildningen i efterhand. Då får du ta del av filmer och utbildningsmaterial, så du kan göra hemuppgifter innan utbildningstillfälle 2 äger rum.

Ju fler domare vi utbildar, desto större möjlighet har förbundet, att arrangera tävlingar som inkluderar ALLA i tävlingsverksamheten. 
Mejla till parasport@danssport.org om du vill anmäla dig till domarutbildningen eller  har frågor! 

Vi ser fram emot att utveckla tävlingsverksamheten och kursverksamheterna inom Svenska Danssportförbundet - genom att utbilda, informera och stötta alla som är intresserade av Rullstolsdansen. 

 
  • Svenska Danssportförbundet
  • danssport
  • dans
  • dans med rullstol
  • rullstolsdans
  • domare
  • Utbildning
Sandra Svanberg 23-03-05