Istock 1133209404

Om oss

Vår utvecklingsmodell

Svenska Danssportförbundet ska leva efter Dansen vill. Det betyder att vi ska ta hänsyn till ålder, ambitionsnivå, individens utveckling och vilja för att bedriva en idrottsverksamhet med dans som grund. Vi, tillsammans med andra idrotter i Sverige och övriga världen, arbetar med en gemensam grundtanke för att utveckla våra utövare.

Modellen kallas LTAD (Long Term Athlete Development). Den beskriver vad som krävs för att kunna forma och inspirera morgondagens dansare, men även för att främja ett livslångt idrottande, oavsett inriktning, dvs. breddidrott eller elitidrott.

Det finns ett par nyckelbegrepp som är viktiga i det här sammanhanget som rör orsakerna till varför barn och ungdomar väljer att idrotta och i vårt fall dansa och sedan fortsätter sin satsning på dansen.

 Det ska vara roligt att dansa - Känner vi en glädje vill vi göra det fler gånger  Det ska vara utvecklande - Personlig utveckling fysiskt såväl som psykiskt
 Att känna spänning - Allt från tävlingsmoment till att testa sina egna gränser  Socialt forum – Träffa kompisar och ha kul ihop

Detta är begrepp som bör ligga till grund för all idrottslig aktivitet, då detta skapar ett intresse och gör att vi behåller våra dansare längre.

Läs mer om Utvecklingsmodellen i dokumentet nedan.

(Dokumenten är DSFs styrande dokument)

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-08