Istock 1133209404

Om oss

Verksamhetsinriktning & prioriterade områden 2024-2025

Svenska Danssportförbundet ska till varje förbundsmöte föreslå en verksamhetsinriktning med tillhörande ekonomisk plan. Verksamhetsinriktningen ger styrelsen ledning att styra, leda och prioritera verksamheten för förbundet nästkommande år.

Vad har vi att förhålla oss till när vi formar vår Verksamhetsinriktning?

Svenska Danssportförbundet är ett av många specialidrottsförbund (SF) under Riksidrottsförbundet (RF). Vi är en del av idrottsrörelsen och tillsammans med övriga idrottsförbund jobbar vi, för att uppnå de idrottsliga övergripande målen som är satta.

Vi utformar vår Verksamhetsinriktning, aktiviteter och insatser för att vara i samklang med de inriktningar svensk idrott tillsammans beslutat om att sträva mot, och utifrån vår Vision, Värdegrund och Verksamhetsidé samt de behov verksamhetsområden och medlemsföreningar har.

Förbundsstyrelsen föreslår följande prioriterade områden under2024 och 2025:

1. Den moderna föreningen attraherar och engagerar

2. Inkluderande idrott för alla

3. Jämställdhet för en framgångsrik idrott

4. En ny syn på träning och tävling

5. Ett stärkt ledarskap

Planen är uppdelad i fem utvecklingsresor som utgår ifrån Riksidrottsförbundets Strategi 2025. Utvecklingsresorna inbegriper hela vår verksamhet från individ, förening och distrikt till förbundsnivå.

Verksamhetsinriktningens fem utvecklingsresor omfattar 12 mål som anger hur Svenska Danssportförbundet ska utvecklas under 2024 och 2025. Indikatorer används för att under året följa upp att arbetet fortskrider i enlighet med det som förbunds-mötet bestämt.

Läs mer om Verksamhetsinriktningen och de prioriterade områdena i dokumentet nedan.

(Dokumenten är DSFs styrande dokument)

Skapad av: Sandra Svanberg 23-11-07