Istock 1133209404

Om oss

Så här ser vi ut!

Svenska Danssportförbundet lanserade en ny visuell identitet under våren 2023. Efter en noggrann process av utveckling och design har förbundet nu en modern och dynamisk identitet, som speglar förbundet och dansens kreativa bredd och djup.

Den nya visuella identitetens byggstenar beskrivs i detalj i dokumentet "Svenska Danssportförbundets Visuella Identitet". Här sammanfattas all de element som vi använder för att skapa en enhetlig och tydlig kommunikation - där budskap och värdegrund når våra målgrupper.

En väl utformade visuell identitet bidrar även till en ökad känsla av tillhörighet och gemenskap, för alla som verkar inom förbundet.


Logotypens symbol

Den nya logotypen och dess symbol är kärnan i den visuella identiteten och förstärks genom en bred färgpalett i regnbågens färger och grafiska element.

Symbolen grundar sig på...

- Inkludering, att alla är välkomna oavsett ålder, kön eller förmåga
- Individen i fokus oavsett val av dansstil
- Dansens kreativitet, energi och oändliga rörelse
- Det moderna förbundet som utvecklar och bygger ett modernt föreningsliv för alla
- Den svenska idrottsrörelsen och föreningslivet för dans och danssport

...för att tydligt förmedla:


Kreativitet, energi, inkludering, utveckling och
stolt gemenskap i ett enat förbund!


Kommunikationsstöd

För att stödja kommunikationen inom våra föreningar tillhandahåller vi logotyper, mallar och annat kommunikationsmaterial i vår dokumentbank. Organisationen inom förbundet kan också ta del av material publicerat på vårt intranät för vidare stöd.


Kommunikationsstöd till organisationen inom förbundet
För alla som har ett uppdrag i förbundets organisation finns material publicerat på "intranätet":
https://www.danssport.se/intranaet/vaelkommen-till-intranaetet/Vid frågor, vänligen kontakta:
Sandra Svanberg
PR & kommunikationsansvarig
sandra.svanberg@danssport.se.

Nu bygger vi Svenska Danssportförbundets
nya visuella identitet!

Skapad av: Sandra Svanberg 22-08-30