Börja dansa

IT & GDPR

Integritetspolicy - vad gäller vid hantering av personuppgifter? Vad är Idrottonline och vad gäller för dans.se?

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. 

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat våra medlemsvillkoren med en integritetsskyddspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Här kan du läsa Svenska Danssportförbundets integritetspolicy

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrottsrörelsen. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Läs mer om Riksidrottsförbundets uppförandekod.

På Riksidrottsförbundets hemsida finns information, stöd och mallar för personuppgiftshanteringen

GDPR & IdrottOnline
IdrottOnline är svensk idrotts verksamhetssystem och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller medlemsregister, ansökan om LOK-stöd och Idrottslyftet, administration av utbildningar och tävlingar eller något annat. RF-anslutna föreningar får tillgång till allt detta helt kostnadsfritt.

Datainspektionen har beslutat att RF, specialidrottsförbund och respektive idrottsförening, gemensamt är personuppgiftsansvariga för behandlingen inom IdrottOnline. Separata avtal behöver ej upprättas.

En förenings medlemsregister omfattas av Personuppgiftslagen (PUL). För att bland annat publicera personuppgifter ur registret på internet, krävs att den person vilken uppgiften avser, lämnar sitt samtycke. Föreningen är ansvarig för de uppgifter som förs in i registret och är även ansvarig för att sida 13 av 25 samtycke till publicering inhämtas.

Läs mer om GDPR & Idrottonline - Q&A
Läs mer om verksamhetssystemet IdrottOnline
Rapporteringsguide


Övriga dokument:
Information om registerutdrag
Lathund - registerutdrag för föreningar inom DSF


Dans.se
Dans.se är ett boknings- och verksamhetssytem för aktiviteter. Här läggs tävlingar och andra aktiviteter upp av förbundet, distrikten och föreningarna. Svenska Danssportförbundet har upprättat ett avtal med dans.se för användandet av tjänsten. Avtalet inkluderar även enskilda föreningar.

Läs mer om dans.se
Alla handledningar till dans.se


Föreningarnas hemsidor - Idrottonline släcker ner alla hemsidor den 31 dec 2022
Föreningarna har haft möjligheten att ha sin hemsida i IdrottOnline. Riksidrottsförbundet beslutade dock i september 2021, att samtliga hemsidor släcks ner i IdrottOnline, den 31 december 2022.

För att hjälpa våra föreningar med projektet att skapa en ny hemsida, så har en förmånlig paketlösning tagits fram i samarbete med leverantören HiQ.

Läs mer om föreningserbjudandet här

Riksidrottsförbundet informerar här om föreningarnas byte från Idrottonline till ny hemsida och vad som är viktigt att tänka på

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-06