Om oss

Stödområden

Det finns ett antal områden som fungerar som specialist/stöd för hela förbundets organisation i specifika frågor, bestående av medlemmar med sakkunskap inom dessa områden.

Stödområden inom förbundet är:

  • Juridik
  • Specialdistriktsidrottsförbund (SDF)/distrikt

Stödområde Juridik drivs av Juridiska kommitté som till stor del arbetar som ett stöd för kansliet och föreningar i sakfrågor av juridisk karaktär, stadgeändringar, förbereda bestraffningsärenden, överklaganden och andra ärenden av juridisk natur till Förbundsstyrelsen samt mycket mer. De har även en kontrollfunktion där de gör stickkontroller av förbundets anslutna föreningar för att se så att det går rätt till vad gäller stadgeefterlevnad och dylikt. Mer om Juridiska kommittén går att läsa i Instruktion för Juridiska kommittén.

Stödområde SDF drivs av SDF-kommittén som arbetar med att stärka och utveckla samarbetet mellan kansli och SDF:en samt att stödja SDF:en i deras arbete med föreningarna. SDF-kommittén arbetar som ett stöd inom Danssportförbundet i frågor av föreningsutvecklingskaraktär i samverkan med SDF:en. SDF-kommittén är övergripande ansvarig för att på uppdrag av Förbundsstyrelsen (FS) och kansliet hantera frågor kring SDF:en och stärka ett bra samarbete mellan dem.

Här presenteras våra distrikt och tillförande föreningar

Skapad av: Sandra Svanberg 22-08-30