Årets förening

Nu är det äntligen dags att återigen uppmärksamma det goda arbete som  föreningarna gör för att sprida dansglädje och främja danssporten. 

Svenska Danssportförbundets syfte med utmärkelsen Årets förening är att uppmärksamma och lyfta fram föreningar som främjar dansen, socialdans och danssport i Sverige. Utmärkelsen ska gå till en förening som bedriver dansverksamhet i tävlings och /eller motionsform. Årets förening är en förening som tar ansvar för sina medlemmar genom att sprida dansglädje och arbetar utifrån Svenska Danssportförbundets vision, mål, styrande dokument samt dokumentet Strategi 2025.

Förbundets styrande dokument                                                                   www.strategi2025.se

Under 2021 och 2022 har tilldelades ingen förening utmärkelsen. Tiden har använts till att tillsammans förbundets specialidrottsdistriktsförbund, skapa gemensamma kriterier, en tidsplan för ansökan och hur föreningen ska uppmärksammas.

Nu är det dags att börja fundera på om din förening uppfyller eller kommer uppfylla kriterierna som tagits fram för 2022. 

Kriterier för årets förening 2022:

  • Föreningen har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att utveckla föreningen
  • Föreningen har uppnått konkreta resultat utifrån föreningens verksamhetsplan
  • Föreningen är innovativ och en förebild för andra föreningar

Du som vill nominera en förening gör det senast 15 oktober på en särskild blankett som mailas till det SDF (specialidrottsdistriktsförbund) som föreningen tillhör. 

Hämta blanketten för nominering
Hitta ditt distrikt

Danssportdistrikten utser en kandidat från sitt distrikt, som de skickar in till Svenska Danssportförbundets kansli. Förbundsstyrelsen utser Årets Förening, som sedan  presenteras på förbundsstämman 2023 och uppmärksammas på olika sätt. Dessutom få vandringspokalen följa med till föreningslokalen. 

22-06-01