Om oss

Eldsjäl 2.0

Här är gruppen som gick programmet 2022. Förbundsstyrelsens Oscar Ågren var med på den resan.

Sveriges ideella idrottsrörelse med 880 000 ledare är unik. För att behålla det unika måste det ideella ledarskapet stöttas, underhållas och utvecklas. Riksidrottsförbundet och Ideella Folkspel har därför gemensamt startat Eldsjäl 2.0, ett utbildningsprogram som nu genomförs för andra året i rad. Utbildningsprogrammet är kompletterande och ger stort utrymme för deltagarnas egna idéer, att testa nytt och rusta för ett ledarskap.

Eldsjäl 2.0 riktar sig till ledare och tränare mellan 18 och 25 år inom idrotten, som vill axla en framtida roll som ”förändringsagent”. Deltagaren ska redan vid sin anmälan till programmet ha ett uppdrag som tränare eller förtroendevald i en förening, specialidrottsförbund eller deras distrikt. Hen ska ha drivet, modet och viljan att skapa utveckling och förändring med hjälp av att utforma innovativa och kreativa projekt eller aktiviteter.

Svenska Danssportförbundet nominerade förbundsstyrelsens suppleant, Oscar Ågren till programmet. Oscar valdes in i styrelsen vid förbundsmötet i april och har sedan dess varit en del av förbundets arbete framåt. Oscar tävlar även inom Bugg & Rock´n Roll.

Det har nu genomförts två träffar. Första träffen var digital och fokuserade på upplägget och strategi 2025. Deltagarna blev tilldelade basgrupper, som de kommer att arbeta tillsammans med genom hela programmet.

Den andra träffen genomfördes i Göteborg. Inför helgen, fick deltagarna fylla i mallar gällande respektives valda projekt och även kring deras ledarskap.

- Jag valde att driva ett projekt som genom ett grafiskt informationsblad, ska informera föräldrar till dansare, om effekterna och utmaningarna med danssport som en bedömningssport, berättar Oscar.

 I Folkspels lokaler i Göteborg, varvades sedan föreläsningar och diskussionsgrupper rörande idrott, framför allt ur ett politiskt (med tanke på valet) och ett normmedvetet perspektiv. Oscar berättar:

- Det var mycket lärorikt och intressant att höra hur andra sporter har löst eller planerar att lösa problemen inom deras verksamhet. För tillfället är jag uppslukad av tankar gällande projektet och dess beskrivning. Min projektidé möttes av positiva kommentarer och nu ska en projektplan tas fram, innan nästa digital träff i slutet av september.

Att vara med i Eldsjäl 2.0, ger verkligen en känsla av tacksamhet och exklusivitet, fortsätter Oscar. Jag upplever att de som håller i programmet verkligen värnar vår utveckling under programmet, vilket känns fantastiskt!

Svenska Danssportförbundet följer Oscars resa genom utbildningsprogrammet!

Läs mer om Eldsjäl 2.0, på Riksidrottsförbundets hemsida:
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Viarbetarmed/Strategi2025/eldsjal2.0forframtidensledarskap

Skapad av: Sandra Svanberg 22-09-20