Istock 1133209404

Om oss

Gåva från Quick & Quick Dansklubb

I samband med att Dansklubben Quick & Quick (Q&Q} under 2019 beslutat att avveckla sin verksamhet har föreningen beslutat att ge en del av sitt kapital i gåva till Svenska Danssportförbundet (DSF} för att användas till föreningars satsning på tävlingar för barn, ungdomar och vuxna inom Standard, Latin och Tiodans.

Det belopp som DSF fått i gåva att dela ut till ansökande föreningar är 110 000 kronor.

DSF ska varje år senast före januari månads utgång informera medlemsföreningarna om att bidrag finns att söka så länge medel finns kvar av denna gåva. Detta ska kungöras via DSF officiella kungörelseorgan.

Bidraget skall delas ut till föreningar som arrangerar tävlingar som har inte har GP- eller SM­-status i Standard, latin och Tiodans. Bidragets storlek är tänkt att täcka den sanktions- och arrangörsavgift som DSF debiterar föreningen för tävlingen som ansökan gäller. Bidraget kan uppgå till maximalt 10 000 kr per tävling.

Bidragets syfte är att stimulera föreningar inom DSF till satsningar på att arrangera fler tävlingar för både barn, ungdomar och vuxna inom Standard, latin och Tiodans. Kostnaderna för att arrangera en tävling är stora och vissa kostnader som t.ex. utgifter för domare, lokalkostnader och avgifter till förbund mm har ökat senaste åren. Med detta hoppas Q&Q att föreningarna uppmuntras/vågar arrangera tävlingar och att undvika ekonomiska förluster.

Bidragsansökan ska skickas till DSF kansli ( kansli@danssport.se ) senast 1 månad efter att arrangerad tävling genomförts. Bidrag kan endast sökas av föreningar anslutna till DSF.

I ansökan ska finnas en beskrivning av den arrangerade tävlingen, antal tävlande fördelat på barn, ungdomar och vuxna. Ekonomiskt resultat inkl. sanktions- och arrangörsavgift för tävlingen redovisas med ansökan.

Vid tilldelning av bidrag ska särskild hänsyn tas till huruvida tävlingen gett ett positivt eller negativt ekonomiskt resultat.

Beslut om tilldelning av bidrag fattas av DSF förbundsstyrelse.

Gåvobrev och regler för tilldelning ur Gåva från  Quick & Quick Dansklubb

Skapad av: Sandra Svanberg 23-09-28