Ung Danssport

Ung Danssport & Ungdomskommittén

I januari beslutade Danssportförbundet att bilda en ungdomskommitté. Den har som syfte att stärka unga ledares roll inom förbundet genom att öka deras kunskap och inflytande i danssportens styrande rum på alla nivåer. Kommittén ska även fungera som en rådgivande entitet i den konceptuella utformningen och utvecklingen av barn- och ungdomsdansen inom förbundet. 

Ungdomskommittén har i uppdrag att:

 • Inspirera och skapa möjligheter till fler ledaruppdrag för unga.
 • Representera ungdomar och föra ungdomars talan i olika organ inom Svenska
  Danssportförbundet.
 • Ha en rådgivande roll gentemot Förbundsstyrelsen och Kansliet i frågor som berör
  barn och ungdomar.
 • Medverka rådgivande i den konceptuella utvecklingen av barn- och ungdomsdansen
  inom förbundet på förenings-, distrikt- och nationell nivå.
 • Skapa och stärka kontakter med unga inom andra förbund.
 • Verka för att föreningsmedlemmar och distrikt har en ungdomsrepresentant.
 • Årligen utse och dela ut ”Årets Unga Ledare” i samband med förbundsmötet.

Fram till Förbundsmötet 2023 tillsattes Oscar Ågren som ordförande för att starta igång arbetet.

- Får vi in unga personer in i förbundet och kan skapa en attraktiv miljö där unga kan utvecklas och lära sig, kommer det föra med sig fler unga dansare, en stor bredd och i sin tur en stark elit långsiktigt - det tror jag starkt på, förklarar Oscar. Kommittén skapar också en chans för ungdomar att lära sig hur styrelsearbete fungerar, hur verksamheten inom förbundet ser ut och hur vi är en del av idrottsrörelsen i stort, bland annat. En värdefull erfarenhet.

Nu behöver Danssportförbundet en stark kommitté med ungdomar i åldrarna 18-25 år som är intresserade och vill leda barn- och ungdomsverksamheten in i framtiden. Man blir tillsatt i ett år i taget efter Förbundsmötet. 


Ungdomskommittén 2023:
Oscar Ågren, ordförande
Julia Månsson, ledamot

Kontakt: ungdanssport@danssport.org
Oscar Ågren, ordförande

Oscar Ågren heter jag, är 21 år och ordförande i Svenska Danssportförbundets Ungdomskommitté.

Jag började som 7-åring dansa bugg på Mälardalens Dansklubb i Kolbäck som i sin tur ledde till träning och tävling inom de flesta BRR-danser inom förbundet. Nu för tiden tävlar jag lite sporadiskt men försöker hålla dansträningen vid liv i alla fall några gånger i veckan.

Min förening är fantastiskt på många sätt och allt eftersom min ålder ökat har nya sätt att engagera sig i klubben uppenbarat sig; jag sitter idag som ledamot i styrelsen och håller kurser några kvällar i veckan. Utöver det utvecklar jag barn- och ungdomsverksamheten tillsammans med andra fantastiska ledare i klubben och allt efter som arbetet fortlöpte visade det sig att barn- och ungdomsidrott är något jag verkligen tycker om. Det la grunden till vad som idag är Ungdomskommittén.

På Förbundsmötet 2022 blev jag invald som suppleant i Förbundsstyrelsen och jag ångrar inte en sekund att jag ställde mig positiv till nomineringen. Det är verkligen utvecklande och känns meningsfullt att engagera sin ideella tid till något större som påverkar många.

I januari 2023 beslutade Förbundsstyrelsen att instifta Ungdomskommittén och jag tillsattes som ordförande för att starta i gång arbetet. Kommittén ska bland annat värna om och utveckla danssportens unga ledare, samt agera rådgivande gentemot styrande rum i förbundet. Jag hoppas och tror att Ungdomskommittén kommer vara en positiv och drivande kraft i förbundet som skapar nya starka förändringsledare och på det viset långsiktig hållbarhet.

Danssport är fantastiskt och med Ungdomskommittén kan vi se till att den förblir så.

 

Julia Månsson, ledamot

Presentation om Julia publiceras inom kort.

Skapad av: Sandra Svanberg 23-01-31