Istock 1133209404

Om oss

Visionsträff Kumla

Dansklubben Dancemania stod som värd i deras lokaler där föreningar från Bergslagens DSF och Östra DSF tillbringade dagen med presentationsrunda, inflygning, diskussioner, erfarenhetsutbyte med hjälp av verktygen MentiMeter och Padlet. Processen i Kumla guidades av Hanna Fernlund, Idrottskonsulent RF-SISU Örebro län.

Distrikts representation: Jeannette Holmgren, Östra Danssportförbundet, Lennart Eriksson, Margareta ”Puppa” Hofgaard och Petra Johansson från Bergslagens Danssportförbund.

Förbundsstyrelsens representanter: Tina Sturesson, ordförande och Mikael Westberg, suppleant.

Kansliets representanter: Thomas Jansson, Generalsekreterare och Ida Kvist, Förbundskoordinator.

Deltagande föreningar i Kumla;

  • SDK Wetternbuggarna
  • Squaredansklubben Violen
  • Dansklubben Dream Team
  • Dansklubben Dancemania
  • Norrköpings Sportdansare Förening
  • Black River Dance Club Örebro
  • Dansklubben Borlänge Dance
  • Mälardalens Dansklubb

Läs om Visionsresans besök i Stockholm & Kumla

Skapad av: Ida Kvist 23-11-29