Om oss

Så här ser vi ut!

Svenska Danssportförbundet lanserar en ny visuell identitet. Efter en noggrann process av utveckling och design har förbundet nu en modern och dynamisk identitet, som speglar förbundet och dansens kreativa bredd och djup.

Den visuella identiteten beskrivs i detalj i den grafiska profilen. Dokumentet sammanfattar alla element som vi använder för att skapa en enhetlig och tydlig kommunikation, där budskap och värdegrund når målgrupperna. En väl utformade visuell identitet bidrar även till en ökad känsla av tillhörighet och gemenskap, för alla som verkar inom förbundet.

Varför lanseras en ny visuell identitet?
En komplett grafisk profil har saknats och därmed har den visuella identiteten varit otydlig. Förbundets historik har lagt grunden för den intensiva utvecklingsfas som råder idag och lanseringen av förbundets nya image speglar förbundet år 2023 och framåt i tiden.

Logotypens symbol
Den nya logotypen och dess symbol är kärnan i den visuella identiteten och förstärks genom en bred färgpalett i regnbågens färger och grafiska element.

Symbolen grundar sig på...

- Inkludering, att alla är välkomna oavsett ålder, kön eller förmåga
- Individen i fokus oavsett val av dansstil
- Dansens kreativitet, energi och oändliga rörelse
- Det moderna förbundet som utvecklar och bygger ett modernt föreningsliv för alla
- Den svenska idrottsrörelsen och föreningslivet för dans och danssport

...för att tydligt förmedla:


Kreativitet, energi, inkludering, utveckling och
stolt gemenskap i ett enat förbund!

Kommunikationsstöd
För att underlätta för verksamma inom Svenska Danssportförbundet, så har även mallar av olika slag tagits fram.

Samarbetspartners, sponsorer & media
Dokumentet Visuell Identitet beskriver de grundläggande riktlinjerna och ombeds att endast använda förbundets officiella logotyp. Om annat önskas, vänligen kontakta Sandra Svanberg på sandra.svanberg@danssport.se.

Nu bygger vi Svenska Danssportförbundets
nya visuella identitet!

Skapad av: Sandra Svanberg 22-08-30