Tävling

Hur arrangerar föreningen en tävling?

Samtliga tävlingar inom Svenska Danssportförbundets tävlingsverksamhet, arrangeras av föreningar som fått sanktion från förbundet. 

Alla blanketter, mallar och information som föreningen behöver för att arrangera en tävling, finns i dokumentbanken - klicka här eller på teaser till höger!

Om din förening vill arrangera tävling så behöver ni ansöka om sanktion från Svenska Danssportförbundet. Sanktion behöver sökas för alla tävlingar förutom när tävlingen bara är för klubbens egna medlemmar. 

Steg för steg

1. Skapa tävlingsorganisation
Föreningen utser en tävlingsorganisatör vilken ska ha genomgått DSF:s grundutbildning föreningsfunktionär och utbildning tävlingsorganisatör. Denna bör vara en god organisatör och arbetsledare samt vara väl insatt i förbundets tävlingsreglemente och tävlingssystem i dans.se. Föreningen ska boka lokal och ev. söka tillstånd som behövs. 

2. Ansöka om tävlingssanktion
Ansökan sker genom dans.se. Framförhållningen ska vara god, helst tio månader innan. Sanktionsansökan ska vara ifylld med samtliga uppgifter såsom tidpunkt, sista datum för anmälan, klasser osv. 

Efter att tävlingskalendern fastställts av förbundet, kan tävlingsansökan för tävling på dagar där det inte finns planerade tävlingar insändas till DSF. Sådan ansökan ska insändas snarast, dock senast 3 månader före önskad tävlingsdag. Ni kontaktar ett verksamhetsområde vid arrangerande av GP-tävling eller SM. Mejla till adresserna nedan eller kontakta kansliet på kansli@danssport.se för vägledning.

Aktuella verksamhetsområden inom förbundet är följande:


Ansökan om distriktstävling görs på samma sätt till DSF, här inhämtar dock förbundet information från det aktuella distriktet som ansvarar för sitt Distriktsmästerskap. 

Ansökan för både N och R tävlingar görs direkt i dans.se. 

Meddela kansliet vem som ska vara lokal tävlingsorganisatör. Denne ska ha genomgått grundutbildningarna för tävlingsarrangörer eller ha motsvarande kunskap om tävlingsarrangemang. 

3. Tävlingsfunktionärer
Förbundet tar via sina grenspecifika verksamhetsområden ut tävlingsledare, tävlingskontrollant och domare till tävlingar på N-nivå. På R-tävlingar tar föreningen ut funktionärer själva, se Arrangörshandledning R-tävling under Handledningar och blanketter. 

Övriga funktionärer, såsom speaker, musikansvarig, sekretariat, Vote4Dance m.m. tar arrangörsföreningen kontakt med själva. Arrangörsföreningen bekostar alla tävlingsfunktionärers arvode, resa och boende enligt DSF:s ersättningsdirektiv. Tävlingsfunktionärer ska även få mat och fika under tävlingsdagen om det behövs.  

4. Tävlingsinbjudan
Föreningen ansvarar för inbjudan och marknadsföring av tävlingen. Information kan läggas på dans.se och Vote4Dance.com så det är lätt att hitta informationen. 

5. Info om leg-kort
Funktionärer inom Svenska Danssportförbundet har fått legitimationskort som berättigar till fritt inträde på tävlingar och uppvisningar, läs mer under Handledningar och blanketter. 

6. Sändning på DansTV
Om föreningens tävling eller evenemang ska sändas på DansTV och/eller dokumenteras av fotograf, så är det viktigt att informera om detta på hemsida, på biljetter, inbjudan, sociala medier.

Förslag på text till hemsida och sociala medier:
Detta evenemang dokumenteras med film och foto. Bilder och filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om vår verksamhet, samt marknadsföra detta och framtida evenemang för vår räkning. Om du vill få en bild eller film raderad är du välkommen att kontakta EPOST FÖR DATASKYDD. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och hur vi tillvaratar enskildas rättigheter framgår av integritetspolicyn på vår hemsida.

Exempel på informationstext till skyltar:
Detta evenemang dokumenteras med film och foto. Det går bra att meddela om du inte vill vara med på bild eller om du opponerar dig mot publicerad bild (då kommer bilden tas bort).

Förbundet mästerskap och evenemang sänds på danstv.se och förbundet står för kostnaden. Om föreningen vill sända övriga tävlingar och evenemang, kontaktas DansTV för förfrågan på info@danstv.org 

Läs mer om DansTV sändningar och bildhantering


Skapad av: Sandra Svanberg 22-05-13