GB0A3318

Tävling

Arrangera Sveriges officiella tävlingar i danssport!

Här är en övergripande beskrivning av hur det går till att arrangera tävling inom svensk danssport. Mer detaljerad arbetsgång finns att läsa i Arrangörshandledningen som ligger i dokumentbanken. 

 ARRANGERA TÄVLING - STEG FÖR STEG

Här nedan har vi samlat steg för steg guide för att arangera tävling.

Följ länken till dokumentbanken till vänster och ta del av all information. 
Ni är alltid välkomna att kontakta kansliet vid frågor: kansli@danssport.se

 

 

Skapad av: Zandra Idenius 22-05-13
1. Ansök om tävlingssanktion

Sanktion görs via dans.se, en handledning för arbetsgången i det systemet finns här. En sanktionsansökan ska vara ifylld med uppgifter som; tidpunkt, sista datum för anmälan, klasser osv. 

Tävlingskalendern fastställs årligen sista februari för kommande säsong (1/7-30/6).

Efter att tävlingskalendern fastställts av förbundet kan tävlingsansökan för tävling enbart göras för datum där det inte redan finns planerade tävlingar. 

2. Skapa en tävlingsorganisation

Föreningen utser en tävlingsorganisatör, som ska ha genomgått förbundets utbildningar:
- Grundutbildning Föreningsfunktionär
- Utbildning Tävlingsorganisatör

Denne bör vara en god organisatör och arbetsledare samt vara väl insatt i förbundets tävlingsreglemente och tävlingssystem i www.dans.se

3. Utse krishanteringsgrupp & upprätta krisplan

Utse ett team som ansvarar för hantering av eventuella kriser som kan uppstå. Teamet bör alltid bestå av sjukvårdare/ansvarig och en representant från föreningen.

Krisplanen beskriver olika typer av kriser, processer och kontaktuppgifter till kansliet, samhällsfunktioner osv. Dokumentet ska finnas i sekretariatet under tävlingsdagen. 

4. Boka tävlingslokal

Föreningen ska boka lokal och ev. söka de tillstånd som behövs. Viktigt att lokalen har rätt förutsättningar, som tex:

- Golvets karaktär
- Läktare för uppskattat publikantal
- Se till att det finns 1 rum och 1 wc för eventuellt besök av Antidoping Sverige (kommer alltid oanmälda)
- Finns utrymme för sjukvårdsansvarig vid eventuella skador och sämre mående
- Finns utrymme för sändningsutrustning och placering av team till DansTV (se kravspec. för sändning)
- Tillräckligt med omklädningsrum för de tävlande
- Eventuell möjlighet till förtäring/försäljning
- Se över möjlighet till parkeringsplatser i anslutning och eventuella direktiv till närliggande parkering
- Närhet till kommunikation (tågstation, buss)
- Se så utrymme finns så inte nödutgångar blockeras
- Följ händelser i samhället som påverkar mästerskapet som tex terrorhot/väskförbud, pandemi. 

5. Utse tävlingsfunktionärer

I dokumentbanken under "tävlingsarrangör" finns kontaktlistor på tävlingsfunktionärer.


Nationell tävling
Förbundet tar via sina grenspecifika verksamhetsområden ut tävlingsledare, tävlingskontrollant och domare. Övriga funktionärer som speaker, musikansvarig, sekretariat, Vote4Dance mfl tar arrangörsföreningen kontakt med själva.
Arrangörsföreningen bekostar alla tävlingsfunktionärers arvode, resa och boende enligt DSF:s ersättningsdirektiv. Tävlingsfunktionärer ska även få mat och fika under tävlingsdagen om det behövs.  

Lågklasstävling
Föreningen tar ut tävlingsledare, tävlingskontrollant, domare och övriga funktionärer själva.
Arrangörsföreningen bekostar alla tävlingsfunktionärers arvode, resa och boende enligt DSF:s ersättningsdirektiv. Tävlingsfunktionärer ska även få mat och fika under tävlingsdagen om det behövs.

6. Skapa tävlingsinbjudan och publicera i digitala kanaler

Föreningen ansvarar för inbjudans innehåll och använder Svenska Danssportförbundets grafiska profil och grundinformation/text. Föreningen ansvarar för att publicera inbjudan på dans.se och andra kommunikationskanaler samt vote4dance.se om det systemet används.

7. PR & marknadsföring

Föreningen ansvarar för all marknadsföring av tävlingen och lokalens utsmyckning. Föreningen ansvarar för att sätta upp information om livesändning och fotografering och om information i omklädningsrum gällande ev. allergier och uppmaning att inte använda produkter som parfym och hårspray.