Danslokal

Utbildning

Arrangera utbildning

Är du intresserad av att arrangera en utbildning inom Svenska Danssportförbundet?

Utbildningar kan arrangeras av dansförening, specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller Svenska Danssportförbundet (DSF) centralt. För alla DSF:s utbildningar måste en sanktion utfärdad av DSF. 

Godkända utbildare
Endast fysisk person godkänd av Svenska Danssportförbundet eller annan organisation ansluten till Riksidrottsförbundet, får anlitas som utbildare.


Detta behöver ni tänka på som arrangerande förening:

  • VILKEN UTBILDNING?  - Välj utbildning ni önskar arrangera.
  • VAR OCH NÄR?  -  Ordna lokal och välj datum och plats. Oftast så arrangerar föreningar utbildningar i sina egna föreningslokaler. Om utbildningen är över fler dagar är det trevligt om föreningen kan tipsa om boende eller erbjudan att sovplats i klubblokal. Även måltider bör erbjudas.
  • VEM ANSVARAR I FÖRENINGEN?  -  Se till att det finns någon i er förening som kan vara kontaktperson till deltagarna och DSF.

  • VEM UTBILDAR?  -  Ta kontakt med en, av DSF, godkänd utbildare för den kursen och fråga om han/hon kan ställa upp. Lista på utbildare finner du i vänsterkolumnen. DSF:s rekommendation på arvoden finns i dokumentet Arvoden och ersättningar.
  • SANKTION  -   För att kursen skall räknas som godkänd av DSF och för att ni skall kunna få administrativt stöd från DSFs kansli måste man söka sanktion hos DSF.   
    Sök sanktion genom att mejla till kansli@danssport.se 

Inom tre veckor bör ni ha fått svar på er ansökan om sanktion från DSF:s kansli. Sanktion bör sökas 6 månader innan utbildningens start för att alla moment och marknadsföringen ska hinnas med.

En länk till anmälan ska mailas till kansliet så att utbildningen kan marknadsföras via DSF:s hemsida.

Vid kursens slut kommer utbildaren eller kansliet att kunna utfärda kursintyg till alla som gått kursen.

Efter utbildningstillfället:
Efter kursen skall den rapporteras genom att ni skickar in en närvarolista som innehåller:

-Namn
-Personnummer
-Viken förening deltagaren kommer i från
-Närvaro

Förbundet tar ut en sanktionsavgift om 500 kr samt en avgift om 100 kr per person och dag för att ideella personer skall få lite resurser till arbeta med att utveckla utbildningar och utbildningsfrågor inom förbundet. Avgiften, tillsammans med sanktionsavgiften, faktureras föreningen efter avslutad kurs.

Innan, under och efter kursen kan ni kontakta kansliet för support!

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-16