Danslokal

Utbildning

RF/SISU utbildningar & distrikt

Svenska Danssportförbundet rekommenderar alla föreningar att ta del av idrottens övergripande utbildningar för att utveckla föreningen och dess ledare.

SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen studieorganisation och bedriver sin verksamhet via sina distriktsförbund. Föreningar som är medlemmar i Danssportförbundet har möjlighet att samarbete och få stöttning av SISU Idrottsutbildarna.

En förening som samarbetar med SISU Idrottsutbildarna kan få hjälp med bland annat:

  • Stöd i framtagning av ledarrekryterings- och/eller utbildningsplaner
  • Utbildning inom Föreningsledning (styrelse, valberedning m.m.)
  • Process och projektledning vid utvecklingsarbeten
  • Utbildning för aktiva
  • Ledarutbildning
  • Föreläsningar i olika ämnen

Om ni idag inte har någon kontakt med SISU Idrottsutbildarna eller inte riktigt vet vad ni kan få stöttning med:

  1. Kontakta SISU Idrottsutbildarna och be dem komma till ert styrelsemöte och be dem informera hur de kan stötta just er förening.
  2. Gör en utbildnings/utvecklingsplan för er förening tillsammans med idrottskonsulenten.
  3. Kom överens med idrottskonsulenten om vilka delar och på vilka sätt som SISU Idrottsutbildarna kan stötta er med.

Genom att er förening har utbildningsverksamhet på hemmaplan som man rapporterar in till SISU Idrottsutbildarna. Kommer er förening få möjlighet till stöttning av SISU Idrottsutbildarna.

Förslag på utbildning/utvecklingsträffar som föreningar kan rapportera in till SISU Idrottsutbildarna:

Träffar för ledare
- Ledarskap
- Hur utvecklar vi våra kurser på bästa sätt

Träffar för aktiva
- Musikteori
- Bedömningskriterier
- Teambuilding

Träffar för styrelse (både förening & distrikt)
- Olika utvecklingsarbete
- Framtagning av policys

Träffar för föräldrar
- Hur är du en bra idrottsförälder


Klicka HÄR för att komma till utbildningsportalen.

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-17