Danslokal

Utbildning

Organisatoriska utbildningar

Vi har utbildningar för alla som är engagerade vid tävling.

Grundutbildning föreningsfunktionär 

En utbildning för alla olika roller inom föreningen (styrelsemedlemmar, lagledare, tränare, föräldrar) som ger en bra grundutbildning i hur förbundet fungerar och hur arbetet i en förening kan gå till. 

Tävlingsorganisatör

Utbildningen för personer i en förening som vill ta steget att arrangera en tävling. Under utbildningen gås det igenom steg för steg hur en tävlingsorganisation kan byggas upp och vad som gäller för att arrangera tävlingar inom DSF. 

Tävlingsledare & Tävlingskontrollant

En tävlingsledare (TL) och tävlingskontrollant (TK) är de som ser till att tävlingen kan genomföras på korrekt sätt. TL administrerar tävlingen och ser till att tävlingen flyter på och TK ser till att reglementen och bestämmelser följs. 

Musikansvarig

En utbildning för dem som ska spela musik på större tävlingar. 

Skapad av: Sandra Svanberg 22-06-16