Singel Hiphop Bild Till Hemsidan11

Börja dansa

Boogie Woogie

Den av danserna som tidsmässigt följer Lindy hop. De första varianterna av denna dans är vad som i vanliga fall benämner 50-tals rock. Vad man valt att göra med den moderna dansen Boogie Woogie, är att ej ha med den akrobatik som var typisk på 50-talet, utan koncentrerar sig på dansen som förbar pardans.

Skapad av: Sandra Svanberg 23-06-15