Singel Hiphop Bild Till Hemsidan11

Börja dansa

Rock´n Roll

Rock´n´Roll är en snabb, atletisk, fysiskt krävande dansgren som har sitt ursprung i Lindy hop men har utvecklats till en koreograferad dansgren med akrobatiska moment.

Grundläggande för Rock'n'Roll är att den innehåller kickar på den starka taktdelen och en jämn studs. Akrobatiken har under många år utvecklats och svårighetsgraden har höjts, så att det bland dagens elitdansare krävs mycket övning och träning innan man når de högsta nivåerna.

I Sverige är det vanligast att dansa och tävla i par men internationellt är även formation stort. I Sverige kan man tävla Rock’n’Roll utan akrobatik i åldersgrupper Junior, Vuxen och Senior och/eller Rock’n’Roll med akrobatik i åldersgrupper Junior och Vuxen.

I Rock’n’Roll utan akrobatik, anmäls par i en åldersgrupp och nivån fås efter en kvalificeringsomgång. Därefter fortsätter tävlandet på den nivå som paret bedömts vara i vid tävlingstillfället.

I Rock’n’Roll med akrobatik finns en klass i Junior och två klasser i Vuxen (Contact Style och Main Class). I Vuxen tävlar paren i två rundor, fotrunda och akrorunda i första och sista omgången och i finalen till egen musik.

I Europa är det länder som Slovenien, Tyskland, Ungern, Tjeckien, Schweiz och Österrike som dominerar dansen.

 

Skapad av: Sandra Svanberg 23-06-15